Wniosek z dnia 17.11.2021 r. (WB1-PP.1431.63.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 17.11.2021 r. (WB1-PP.1431.63.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wydanych warunków zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach w okresie od 01.01.2015 do dnia dzisiejszego dla instalacji fotowoltaicznych oraz w okresie od 01.01.2012 do dnia dzisiejszego dla turbin wiatrowych, w zakresie obejmującym nr działki, obręb, nr decyzji, planowaną moc instalacji (podaną w MW) oraz nazwę wnioskodawcy.

Pełna treść wniosku