Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.03.2022 r. (WB1-WOP.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • która lub które ze szkół podstawowych znajdujących się pod Państwa jurysdykcją mogą w tym roku ubiegać się o dofinansowanie w oparciu o wniosek A w ramach programu Aktywna Tablica,
  • która lub które ze szkół podstawowych znajdujących się pod Państwa jurysdykcją mogą w tym roku ubiegać się o dofinansowanie w oparciu o wniosek B w ramach programu Aktywna Tablica.

Pełna treść wniosku