Wniosek z dnia 18.06.2021 r. (WB1-PP.1431.34.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.06.2021 r. (WB1-PP.1431.34.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy teren, na którym położone są:

 • nieruchomości gruntowe stanowiące działki ewidencyjne nr 11/9,11/3,6/30,6/31,9/7,10/6 oraz 6/14 z obrębu ewidencyjnego 302109_5.0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00033395/7;
 • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/28 z obrębu ewidencyjnego 302109 5.0023, położona w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064575/9;
 • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/29 z obrębu ewidencyjnego 302109_5.0023, położona w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064574/2;

dalej zwane jako ("Nieruchomości"),

 1. objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to proszę również o wskazanie, jakie jest przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zakresem Nieruchomości;
 2. Czy uchwała dot. przyjęcia planu miejscowego (jeśli obowiązuje) została zaskarżona w całości lub jakiejkolwiek części? Jeśli tak, to w jakim zakresie i przez jaki podmiot (podmioty)?
 3. Czy w stosunku do Nieruchomości lub ich części nieobjętych obowiązującymi planami miejscowymi planowane jest uchwalenie takich planów? Jeżeli tak, to na jakim etapie znajduje się obecnie proces przygotowania i uchwalenia miejscowego planu (lub planów) zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących Nieruchomości?
 4. Jakie przeznaczenie przewiduje w odniesieniu do terenu obejmującego Nieruchomości obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 5. Czy wskazane Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej? Jeżeli Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uprzejmie proszę o wskazanie, przez jakie działki ma zapewniony dostęp pośredni oraz czyją one są własnością.
 6. Czy działki wchodzące w skład Nieruchomości są zajęte pod drogi publiczne lub przeznaczone pod inwestycje drogowe? Jeżeli tak, to jakiej kategorii są to drogi?
 7. Czy ciągi komunikacyjne przebiegające w pobliżu Nieruchomości, stanowią drogi publiczne? Do jakich kategorii zaliczone są powyższe drogi publiczne?
 8. W czyim zarządzie znajduje się infrastruktura kolejowa zlokalizowana w pobliżu Nieruchomości?
 9. Czy jakakolwiek działka wchodząca w skład Nieruchomości służyła realizacji inwestycji celu publicznego?
 10. Czy w stosunku do działek wchodzących w skład Nieruchomości wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o sygnaturze oraz treści wydanych decyzji.

Pełna treść wniosku