Wniosek z dnia 18.06.2021 r. (WB1-PP.1431.35.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.06.2021 r. (WB1-PP.1431.35.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy:

  • nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne nr 11/9, 11/3, 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 z obrębu ewidencyjnego 302109 5.0023, położone w Żernikach, gmina Komik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00033395/7;
  • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/28 z obrębu ewidencyjnego 302109 5.0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064575/9;
  • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/29 z obrębu ewidencyjnego 302109 5.0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064574/2;

dalej zwane jako ("Nieruchomości"),

położone są na:

  1. terenie specjalnej strefy ekonomicznej, 
  2. obszarze rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz czy została podjęta w tym zakresie odpowiednia uchwała w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a jeżeli tak, to proszę o podanie jej sygnatury, jeżeli nie, proszę o informację, czy trwają prace nad podjęciem takiej uchwały, która będzie obejmowała teren na którym położone są Nieruchomości;
  3. obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz czy została podjęta w tym zakresie odpowiednia uchwała, a jeżeli tak, to proszę o podanie jej sygnatury, jeżeli nie, proszę o informację, czy trwają prace nad podjęciem takiej uchwały, która będzie obejmowała teren na którym położone są Nieruchomości?

Pełna treść wniosku