Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.06.2021 r. (WB2-ET.1431.14.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy teren, na którym położone są:

  • nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 11/9, 11/3, 6/30, 6/31, 9/7, 10/6 oraz 6/14 z obrębu ewidencyjnego 302109 5.0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00033395/7 lub posadowionych na nich nieruchomości budynkowych;
  • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/28 z obrębu ewidencyjnego 302109 0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064575/9 lub posadowionych na niej nieruchomości budynkowych;
  • nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 6/29 z obrębu ewidencyjnego 302109_5.0023, położone w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00064574/2 lub posadowionych na niej nieruchomości budynkowych;

dalej zwane jako ("Nieruchomości"),

  1. posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej? Jeżeli Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uprzejmie proszę o wskazanie, przez jakie działki mają zapewniony dostęp pośredni oraz czyją są one własnością.
  2. Czy działki wchodzące w skład Nieruchomości są zajęte pod drogi publiczne lub przeznaczone pod inwestycje drogowe? Jeżeli tak, to jakiej kategorii są to drogi?
  3. Czy ciągi komunikacyjne przebiegające w pobliżu Nieruchomości stanowią drogę publiczną? Jeżeli tak, to do jakich kategorii dróg są one zaliczone?
  4. W czyim zarządzie znajduje się infrastruktura kolejowa zlokalizowana w pobliżu Nieruchomości?

Pełna treść wniosku