Wniosek z dnia 18.07.2022 r. (WB1-GN.1431.8.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.07.2022 r. (WB1-GN.1431.8.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

kopię treści postanowienia i decyzji w sprawie podziału działki nr 172 w zakresie drogi wskazanej w MPZP jako droga publiczna, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki gm. Kórnik, objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr IV / 24 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018 r.

Pełna treść wniosku