Wniosek z dnia 18.07.2022 r. (WB1-WGO.1431.2.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 18.07.2022 r. (WB1-WGO.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Spisu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, danych kontaktowe Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu kompetencji i zadań nadzoruje sprawy dot. wyżej wymienionych PSZOK'ów - scilicet: (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika)
  2. Rocznych ilości zbieranych w PSZOK odpadów styropianu czyli EPS (budowlanego, z rozbiórek, kształtek ochronnych dla mebli, sprzętu AGD) - wszystko za 2021 r.
  3. Uzyskania Informacji dot dalszego zagospodarowania zebranych odpadów styropianu (kierowane do instalacji RIPOK - adres, lub kontakt do recyklera). W szczególności - interesują nas losy strumienia.
  4. Opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  5. Środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, które wdraża Kierownik JST w 2022 r., zarezerwowanych na to środków finansowych oraz stanu realizacji tego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z informacją o korzystaniu z technologii ociepleń EPS, XPS.

Pełna treść wniosku