Wniosek z dnia 2.06.2021 r. (B-PG.1431.10.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 2.06.2021 r. (B-PG.1431.10.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
 2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
 3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
 4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
 5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie?
 6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r.- 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
 7. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?
 8. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
 9. Czy są wśród nich użytkownicy,którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
 10. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
 11. Prosimy o wskazanie stanowisk,na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)
 12. Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
 13. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu.
 14. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu,chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.
 15. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.
 16. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
 17. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
 18. Czy prowadzanie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
 19. Jeśli nie istnieje oficjalny profil,to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil,na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
 20. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku,którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
 21. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Pełna treść wniosku