Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 2.06.2021 r. (WB1-WOP.1431.7.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

Pytanie 1. Która z szkół wnioskowała lub będzie wnioskowała na subwencje w ramach: Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z kryterium:

  • kryterium 4,4a pracownie przedmiotowe,
  • kryterium 5a adoptowane,
  • kryterium 5c zawodowe.

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie wniosków zapotrzebowania: Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z kryterium 4,4a,5a,5c.

Pytanie 3. Proszę o przedstawienie planowanych inwestycji w rozbudowie, budowie, oraz modernizacji dzięki którym powstaną nowe pomieszczenia dla żłobków, szkół, przedszkoli oraz szkół.

Pytanie 4. Która z szkół jest wytypowana do złożenia wniosku w ramach NOWEGO programu AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne, oraz listę szkół które mogą wnioskować ostatni rok z zwykłej Aktywnej Tablicy.

Pełna treść wniosku