Wniosek z dnia 21.01.2022 r. (B-KP.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.01.2022 r. (B-KP.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

W jakim okresie sprawował urząd ostatniego Naczelnika Miasta Kórnik Pan Czesław Brocki.

Pełna treść wniosku