Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 2.10.2022 r. (SE-WAO.1431.17.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w:jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego

Pełna treść wniosku