Wniosek z dnia 21.02.2022 r. (WB1-OSR.1431.4.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.02.2022 r. (WB1-OSR.1431.4.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

odpowiedzi na cztery pytania. Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

Pełna treść wniosku