Wniosek z dnia 21.03.2022 r. (B-PG.1431.3.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.03.2022 r. (B-PG.1431.3.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

1. Czy w gminie funkcjonuje młodzieżowa rada? Jeżeli tak, to od którego roku?
2. Ile trwa kadencja młodzieżowej rady gminy?
3. Jak wygląda proces wyboru młodzieżowych radnych?
4. Jak wygląda procedura uzupełniania składu młodzieżowej rady? 
5. Czy młodzieżowa rada wykazywała aktywność w okresie pandemii SARS-CoV-2? Jaka to była aktywność (chodzi mi głównie o dziedziny np. działalność doradcza, konsultacyjna, edukacyjna, inicjatywna itd.? Mowa tu o okresie od marca 2020 roku do lutego 2022 roku
6. Czy w statucie młodzieżowej rady przewidziano możliwość jej hybrydowych posiedzeń? Jeżeli nie, to czy powstała taka praktyka?
Dodatkowo, uprzejmie proszę o przesłanie statutu młodzieżowej rady oraz ordynacji wyborczej do tego organu (jeżeli nie jest zawarta w statucie). 

Pełna treść wniosku