Wniosek z dnia 21.03.2022 r. (WB1-GN.1431.4.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.03.2022 r. (WB1-GN.1431.4.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Żerniki (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Żerniki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy:
• w stosunku do Nieruchomości były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne przez byłych właścicieli dotyczących zarówno zwrotu Nieruchomości lub jej części, jak i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Nieruchomości lub jej części; lub
• w stosunku do Nieruchomości były wszczynane postępowania administracyjne mające na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności Nieruchomości lub jej części; lub
• w stosunku do Nieruchomości były zgłaszane jakiekolwiek inne roszczenia dawnych właścicieli Nieruchomości lub jej części.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, wnoszę o szczegółowe podanie wszelkich informacji na temat każdego z takich wniosków lub postępowań, a w szczególności poniższych informacji:
• kto jest wnioskodawcą oraz jakie są pozostałe strony postępowania lub ewentualnie strony zainteresowane w sprawie;
• kiedy dany wniosek został złożony oraz kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
• pod jaką sygnaturą wniosek został zarejestrowany oraz pod jaką sygnaturą obecnie toczy się postępowanie;
• jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem oraz w jakim zakresie wniosek dotyczy Nieruchomości (proszę o podanie obszaru i położenia części Nieruchomości, której wniosek dotyczy);
• przed jakim organem zostało wszczęte oraz toczy się obecnie postępowanie, a także na jakim etapie znajduje się dane postępowanie (tj. w której instancji, czy jest to pierwsze postępowanie w sprawie, czy wznowienie postępowania itp.)

Pełna treść wniosku

Pełna treść uzupełnienia wniosku