Wniosek z dnia 21.04.2022 r. (WB1-PP.1431.16.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.04.2022 r. (WB1-PP.1431.16.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

informacji, które posłużą do opracowania raportu na temat zaangażowania społecznego w procesy planistyczne.

Pełna treść wniosku