Wniosek z dnia 21.04.2023 r. (WB1-PP.1431.26.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.04.2023 r. (WB1-PP.1431.26.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

W związku ze zleceniem przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik sporządzenia projektu MPZP - uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik nr LII/791/2023 z dnia 25 stycznia 2023 wnoszę o udostępnienie nazwy i danych kontaktowych podmiotu (osoby), który ma wykonać w/w projekt.

Pełna treść wniosku