Wniosek z dnia 21.06.2023 r. (WB1-WOP.1431.3.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.06.2023 r. (WB1-WOP.1431.3.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • Ile etatów dla psychologów szkolnych jest przewidzianych na rok szkolny 2023/24 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku?
  • Ile etatów dla psychologów szkolnych na rok szkolny 2023/24 jest obsadzonych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku?
  • Ile wakatów dla psychologów szkolnych jest obecnie na rok szkolny 2023/24 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku?

Pełna treść wniosku