Wniosek z dnia 21.10.2021 r. (WB1-PP.1431.56.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 21.10.2021 r. (WB1-PP.1431.56.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

Proszę o informację dotycząca dz. nr 564/1 położonej w obr. Kórnik w zakresie:

  1. Na jakim etapie jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (prawdopodobnie nr WB1-PP.6730.112.2021)?
  2. Ksero wszystkich dokumentów oraz rysunków związanych z powyższą sprawą.
  3. Czy toczą się jakieś inne postępowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym dla w/w nieruchomości?
  4. Informacje, czy na przestrzeni ostatnich 5 lat zostały wydane warunki zabudowy dla powyższej nieruchomości. Jeśli tak, proszę o ksero tej/tych decyzji wraz z załącznikami graficznymi.

Pełna treść wniosku