Wniosek z dnia 2.12.2022 r. (SE.1431.4.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 2.12.2022 r. (SE.1431.4.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Czy Urząd Miasta i Gminy w Kórniku i/iub jednostki podległe, realizują, lub realizowały w ciągu ostatnich 5 lat usługi na rzecz mieszkańców w postaci teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa?

Pełna treść wniosku