Wniosek z dnia 22 lipca 2021 r. (B-PG.1431.14.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22 lipca 2021 r. (B-PG.1431.14.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w przedmiocie:

nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1/23, z obrębu 0023 Żerniki,
razem dalej jako: „Nieruchomość”,

w zakresie:
jaką formą ochrony konserwatorskiej (w szczególności na podstawie wpisu zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków lub położenia w zasięgu oddziaływania stanowisk archeologicznych) podlegającej właściwości tut. Konserwatora, objęta jest Nieruchomość (działki gruntów) lub stwierdzającej, że Nieruchomość (dział ki gruntów) nie jest objęta żadną formą ochrony konserwatorskiej.
W przypadku, gdy Nieruchomość była historycznie objęta jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej, proszę o wskazanie takiej informacji.

Pełna treść wniosku