Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.06.2021 r. (WB1-GN.1431.12.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy Państwa JST obecnie lub w latach 2019-2020 posiada lub posiadała zawartą umowę najmu lub dzierżawy basenu/pływalni/aąaparku ze spółką jako najemcą/dzierżawcą?
  2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, uprzejmie proszę o przesłanie skanu takiej umowy/umów.
  3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, uprzejmie proszę o informację, czy z obiektu korzystają w ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie szkół Państwa JST?

Pełna treść wniosku