Wniosek z dnia 22.06.2022 r. (SE-WAO.1431.10.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.06.2022 r. (SE-WAO.1431.10.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy dla terenu, na którym położone są działki ewidencyjne nr 62, 63, 64/2, 64/3 z obrębu ewidencyjnego 0013 Koninko, zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź czy obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji.

Pełna treść wniosku