Wniosek z dnia 22.08.2022 r. (SE-WAO.1431.15.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.08.2022 r. (SE-WAO.1431.15.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • jaką ilość służbowych samochodów osobowych posiada Jednostka Samorządu Terytorialnego
  • oszacowania rocznych kosztów utrzymania służbowych samochodów osobowych.
  • wieku użytkowanych samochodów (rocznik produkcji) oraz odnośnej marki każdego z samochodów służbowych.
  • jeśli Gmina/Miasto nadzoruje jednostki organizacyjne które mogą dysponować - posiadać samochody osobowe z przeznaczeniem do wykonywania zadań kontrolnych i nadzorczych -wnosimy o wymienienie nazw wzmiankowanych podległych jednostek organizacyjnych

Pełna treść wniosku