Wniosek z dnia 22.10.2022 r. (SE-WAO.1431.18.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.10.2022 r. (SE-WAO.1431.18.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

aktualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji

Pełna treść wniosku