Wniosek z dnia 22.11.2021 r. (WB1-GN.1431.20.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.11.2021 r. (WB1-GN.1431.20.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy w stosunku do nieruchomości położonej w Dachowej, gm. Kórnik, składającej się z działek ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu ewidencyjnego 0007, Milan Dachowa, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr P01D/00042573/5 (dalej „Nieruchomość”), zostały wydane decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej lub toczy się postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Pełna treść wniosku