Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.11.2021 r. (WB1-PP.1431.64.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

dotyczącej nieruchomości położonej w Dachowej, gm. Kórnik, składającej się z działek ewidencyjnych nr 79/1 i 81 z obrębu ewidencyjnego 0007, Dachowa, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr  (dalej „Nieruchomość”), poprzez wskazanie, czy w stosunku do Nieruchomości toczą się obecnie postępowania dotyczące inwestycji celu publicznego.

Pełna treść wniosku