Wniosek z dnia 22.11.2021 r (WB2-ET.1431.24.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 22.11.2021 r (WB2-ET.1431.24.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

wskazującej w swej treści, czy nieruchomość położona w Dachowej, gm. Kórnik, składająca się z działek ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu ewidencyjnego 0007, Dachowa, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00042573/5 (dalej „Nieruchomość”),

- posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Pełna treść wniosku