Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.01.2022 r. (WB1-PP.1431.5.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

treści decyzji ustalającej warunki zabudowy dla nieruchomości:

  • działki gruntu oznaczonej nr 232/2 oraz 234/2, położonej przy ulicy Wiatracznej w Kórniku.

Pełna treść wniosku