Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.02.2022 r. (SE-WAO.1431.6.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

udostępnienie informacji, tj. oferty firmy, która została wybrana / lub jest najkorzystniejsza cenowo w powyższym postępowaniu.

Pełna treść wniosku