Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB1-PP.1431.37.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

w odniesieniu do:

  1. nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4,

(dalej jako „Nieruchomość");

zwracam się z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości ze wskazaniem na aktualne przeznaczenie każdej działki wchodzącej w skład Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

  • czy w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego toczą się postępowania mające na celu jego wzruszenie lub zmianę oraz czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został zaskarżony
  • o przeznaczeniu Nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść wniosku