Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB2-ET.4131.15.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.06.2021 r. (WB2-ET.4131.15.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

w odniesieniu do:

  1. nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4,

(dalej jako „Nieruchomość");

we wskazanym poniżej zakresie:

  1. czy Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a jeśli tak to do której drogi i na podstawie jakiej uchwały drodze nadano status publicznej (sygnatura oraz data podjęcia uchwały)?
  2. czy najbliższa względem Nieruchomości droga posiada w całości status drogi publicznej, a zwłaszcza czy posiada ona status drogi publicznej od strony Nieruchomości?
  3. w przypadku, gdyby Nieruchomość nie posiadała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, prośba o wskazanie, w jaki sposób Nieruchomość ma zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej?
  4. jakie przeznaczenie mają najbliższe względem Nieruchomości drogi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jakie w ewidencji gruntów?
  5. czy w stosunku do drogi publicznej zapewniającej dojazd do Nieruchomości (w tym również drogi nie sąsiadujące bezpośrednio z Nieruchomościami) prowadzone są obecnie bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje w ramach kompetencji adresata niniejszego wniosku?

Pełna treść wniosku