Wniosek z dnia 24.09.2021 r. (WB1-OSR.1431.22.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 24.09.2021 r. (WB1-OSR.1431.22.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

wykazu postępowań (w trakcie oraz zakończonych wydaniem decyzji) prowadzonych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych dla okresu: od 2015 roku do chwili obecnej.

Pełna treść wniosku