Wniosek z dnia 25.06.2021 r. (B-PG.1431.12.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 25.06.2021 r. (B-PG.1431.12.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w przedmiocie:

nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018

w zakresie:

  1. czy Nieruchomość lub znajdujące się na niej obiekty są wpisane do rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków lub znajdują się one na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków lub znajdują się w otoczeniu zabytków? 
  2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1. powyżej - czy ewentualnie planowane jest wpisanie Nieruchomości do rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków?
  3. Czy Nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami lub obiektami objętymi jakimkolwiek zakresem ochrony zabytków?
  4. Czy na Nieruchomości znajdują się stanowiska archeologiczne lub jakiekolwiek inne formy ochrony archeologicznej, w tym obszarowej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - czy wynikają z tego jakiekolwiek ograniczenia lub obowiązki obciążające właściciela Nieruchomości?
  5. Czy Nieruchomość objęta jest jakimkolwiek innym zakresem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?
  6. Czy planowane jest objęcie Nieruchomości jakąkolwiek ochroną w jakiejkolwiek formie w rozumieniu ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami bądź innych przepisów prawa?

Pełna treść wniosku