Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 25.08.2021 (WB1-PP.1431.47.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy z dn. 31.07.2011 r., znak WB.PP.7331-353/08 przenoszącej decyzje z dn. 14.01.2009 r. na rzecz spółki Akropol Kamionki Sp. z o.o., związanej z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dn. 3 listopada 2020 r. znak: SKO.GP.4000.561.2019r.

Pełna treść wniosku