Wniosek z dnia 25.09.2023 r. (WB1-WGO.1431.4.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 25.09.2023 r. (WB1-WGO.1431.4.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne, na dzień otrzymania wniosku, pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Lista powinna zawierać nazwę firmy, numer i okres obowiązywania pozwolenia, numer NIP, adres oraz w przypadku posiadania, dane kontaktowe telefon i e-mail.

Pełna treść wniosku