Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 26.10.2021 r. (B-FP.1431.3.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

udostępnienie w formie elektronicznej formularz ofertowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Proszę o przesłanie dokumentu na mój adres mailowy. Dodatkowo ze względu na fakt iż w postępowaniu był tylko odbiór i transport odpadów - proszę o określenie kto zagospodarowuje odpady i za jakie stawki?

Pełna treść wniosku