Wniosek z dnia 26.10.2023 r. (WB1-ET.1431.19.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 26.10.2023 r. (WB1-ET.1431.19.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. czy wykonanie utwardzenia drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Szczytnikach - działki gruntu 247/9 i 246/3 zostało wykonane na podstawie projektu budowlanego, a jeżeli tak to jakie są rzędne, przekroje i lokalizacja jezdni na mapie ewidencyjnej, 
  2. czy wykonanie utwardzenia drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Szczytnikach - działki gruntu 247/9 i 246/3 zostało wykonane zgodnie z MPZP obowiązującym na tym terenie.

Pełna treść wniosku