Wniosek z dnia 27.01.2023 r. (WB2-ET.1431.2.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.01.2023 r. (WB2-ET.1431.2.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

przekazanie kopii/skanu opracowania audytu rekompensaty wypłaconej za 2021 rok Kórnickiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu KOMBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Czołowie, z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gmin, gdzie Organizatorem jest Miasto i Gmina Kórnik.

Pełna treść wniosku