Wniosek z dnia 27.02.2023 r. (WB1-PP.1431.11.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.02.2023 r. (WB1-PP.1431.11.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy dla działki 314/7 obręb Czmoń została wydana decyzja o warunkach zabudowy

Pełna treść wniosku