Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.07.2021 r. (WB1-WOP.1431.9.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

skany lub kopie w wersji elektronicznej załączników 5b („Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego")

Pełna treść wniosku