Wniosek z dnia 27.08.2023 r. (WB1-GN.1431.12.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.08.2023 r. (WB1-GN.1431.12.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. czy działka o identyfikatorze 302109_5.0017.147, stanowi własność Gminy Kórnik;
  2. w jakiej księdze wieczystej (numer) jest zapisana ta nieruchomość, jeżeli stanowi grunt komunalny;
  3. w wyniku jakiego zdarzenia prawnego działka stała się własnością Gminy Kórnik, jeżeli stanowi ona grunt komunalny.

Pełna treść wniosku