Wniosek z dnia 27.08.2023 r. (WB1-PP.1431.45.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.08.2023 r. (WB1-PP.1431.45.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • w postaci umowy z 2 lutego 2016 r., WB-PP.6725.2.31.2015, jaką z Miastem i Gminą Kórnik zawarli współwłaściciele.

Pełna treść wniosku