Wniosek z dnia 27.10.2023 r. (SE-WAO.1431.28.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 27.10.2023 r. (SE-WAO.1431.28.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

 1. Które komórki organizacyjne w Państwa urzędzie są zobowiązane do monitorowania przebiegu postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych i podmiotów gospodarczych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze właściwości urzędu? Proszę o podanie nazw tych komórek, a także danych ich kierowników (imię i nazwisko, bezpośredni numer telefonu, adres e-mail).
   
 2. W jakich sytuacjach w.w. komórki korzystają z informacji dotyczących przebiegu postępowań  upadłościowych?
   
 3. W jaki sposób w.w. komórki pozyskują te informacje? Czy ich pracownicy przeszukują samodzielnie obwieszczenia publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych?
   
 4. Ile osób fizycznych i podmiotów gospodarczych jest weryfikowanych w ten sposób w skali miesiąca? Wystarczy mi rząd wielkości (kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy itd.). 
   
 5. Jak w Państwa urzędzie przebiega proces planowania zakupów w budżecie na rok 2024 i jakie kwoty muszą podlegać takiemu planowaniu.

Pełna treść wniosku