Wniosek z dnia 28.01.2022 r (WB1-OSR.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.01.2022 r (WB1-OSR.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2021

Pełna treść wniosku