Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB1-GN.1431.5.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB1-GN.1431.5.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. czy na terenie nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku (dalej jako "Nieruchomość"), 
    zostały zaplanowane jakichkolwiek przedsięwzięcia ze środków publicznych, które mogą skutkować nałożeniem opłaty adiacenckiej.

Nieruchomość położona w miejscowości Robakowo, województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, obręb ewidencyjny 302109 5.0018 składająca się z działek o numerach ewidencyjnych:

1. 108/5 oraz 108/6, obręb ewidencyjny 302109_5.0018 dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Pełna treść wniosku