Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB1-PP.1431.18.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB1-PP.1431.18.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"), znajduje się na terenie objętym uchwałą określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, podjętą na podstawie art. 37a ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).

Pełna treść wniosku