Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB2-SM.1431.3.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2022 r. (WB2-SM.1431.3.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku, nr 1 do niniejszego wniosku (dalej jako "Nieruchomość"),

  • jest przedmiotem decyzji administracyjnej przeznaczającej ją na cele świadczeń rzeczowych (w tym planowanych; do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) polegających na oddaniu jej ,do używania na cele przygotowania obrony Państwa w rozumieniu art. 210 ust. 1 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm.) oraz
  • czy w stosunku do Nieruchomości toczy się postępowanie w przedmiocie wskazanym w punkcie powyżej. W przypadku gdy takie postępowanie toczy się w stosunku do Nieruchomości, wnoszę o wskazanie jego sygnatury.

Pełna treść wniosku