Wniosek z dnia 28.03.2022 (WB1-OSR.604.41.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2022 (WB1-OSR.604.41.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),

  • została wpisana do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
  • jest objęta koncesją, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) ("Ustawa prawo geologiczne i górnicze").

Pełna treść wniosku