Wniosek z dnia 28.03.2023 r. (WB1-GN.1431.2.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2023 r. (WB1-GN.1431.2.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. W jakich miejscowościach i na jakich działkach geodezyjnych będących własnością Miasta wydzierżawiono tereny pod lokalizację wież telekomunikacyjnych.
  2. Jakim podmiotom wydzierżawiono te tereny (Plus, Play, T-Moble, Orange)?
  3. Czy podmioty te wystąpiły do Miasta o wykup tych terenów? 
  4. Jeśli tak, to czy Miasto planuje dokonać tym podmiotom sprzedaż tych terenów i w jaki sposób (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, inna forma)? 
  5. W jaki sposób wydzierżawiono te tereny (przetarg nieograniczony, bezprzetargowy tryb za zgodą Rady Miasta) i na ile lat?
  6. Ile wynosi aktualny miesięczny lub kwartalny czynsz netto za wydzierżawiony teren?
  7. Czy czynsz zawiera podatek od towarów i usług VAT, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
  8. Czy czynsz waloryzowany jest o wysokość inflacji?
  9. Do kiedy obowiązuje obecna umowa dzierżawy tych terenów?

Pełna treść wniosku