Wniosek z dnia 28.03.2023 r. (WB1-PP.1431.22.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.03.2023 r. (WB1-PP.1431.22.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy Rada Gminy (Rada Miasta) podjęła uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - tj. czy podjęte w 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 503) - dalej „upzp”,
  2. Czy sporządzono projekt tzw. uchwały krajobrazowej tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuacji urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów buc ust. 1 upzp, jeśli tak to kiedy;
  3. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) wystąpił do organów, o których mowa w art. 37b ust. 2 upzp;
  4. Czy projekt tzw. uchwały krajobrazowej został wyłożony do publicznego wglądu, a jeśli nie to kiedy;
  5. Kiedy projekt tzw. uchwały krajobrazowej zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Gminy (Radzie Miasta).

Pełna treść wniosku